icon2

สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี

การกำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิก

การกำหนดจำนวนเงินซื้อหุ้นเพิ่มของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

การให้เงินสนับสนุนกลุ่มสมาชิกนอกประจำการในหน่วยอำเภอ ประจำปี 2562

การให้เงินสนับสนุนกลุ่มสมาชิกนอกประจำการในหน่วยอำเภอ ประจำปี 2562

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ส่งคำขอรับทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้..

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2562

ข่าวอื่นๆของสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ที่ใช้ บุคคล
หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.40%(1ก.พ.62)
เงินกู้ที่ใช้หุ้น
และหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.40%(1ก.พ.62)
   

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
พิเศษรายเดือน(สีเหลือง) 4.00%

การย้ายหน่วยของสมาชิกบำนาญ

promo4

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6
(9) PromptPay
0-9940-00451-15-6

ข่าวการศึกษา จาก ครูบ้านนอก.COM

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภาพข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com