นายวิราช  ป้อมบ้านต้า
ประธานกรรมการ

 

นายสว่าง  จองคำ
รองประธานกรรมการ

 

นายสมบัติ จักรสมศักดิ์
รองประธานกรรมการ

 

นายศักดิ์ชัย  คลี่ใบ
รองประธานกรรมการ

 

นายกวงจักร์  จันต๊ะคาด
กรรมการและเลขานุการ

 

นายอุดร  สมฤทธิ์
กรรมการและเหรัญญิก

 

นายกริชวัช  ฐานะกิจ
กรรมการ

 

นายประดิษฐ์  ก้างออนตา
กรรมการ

นายประทิน  พลเยี่ยม
กรรมการ

 

นายบุญทรัพย์  ธนารักษ์
กรรมการ

 

นายนิตย์  อินต๊ะวิยะ
กรรมการ

 

นายสมศักดิ์  ลือราช
กรรมการ

 

น.ส.ศิริลักษณ์  ธรรมพิทักษ์
กรรมการ

นายจตุรงค์  สิทธิบุญมา
กรรมการ

นางเนติกานต์  สุวรรณเพ็ชร
กรรมการ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com