icon2

สหกรณ์ฯ เปลี่ยนวันส่งคำขอกู้และออกสัญญาเงินกู้

สหกรณ์ฯ เปลี่ยนวันส่งคำขอกู้และออกสัญญาเงินกู้

กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสังกัดเทศบาลตำบล และอบต.

สหกรณ์ฯ จัดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560 อ่านประกาศที่นี่

สหกรณ์ฯ จัดเปิดซองสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ปี 2560

ดาวน์โหลด คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ความแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ พ312-313/2559 , คดีหมายเลขแดงที่ 2479-2480/2559

ดาวน์โหลด คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 5 ความแพ่ง ...

โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียนจากสหกรณ์ฯ ให้เปิดบัญชีเงินฝากโครงการฯ ไว้ที่สอ.ครูเชียงราย จำกัด ภายใน 20 พฤษภาคม 2560 และส่งรายละเอียดโครงการระหว่าง 31 ต.ค. - 10 พ.ย.60

การขอรับทุนสนับสนุนการออมในโรงเรียนให้เปิดบัญชีก่อน 20 พ.ค.60

การรับสมัครสมาชิกใหม่

    สหกรณ์ฯ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ เช่น หน้าที่ของสมาชิก, ช่องทางการรับข่าวสาร, ช่องการติดต่อและสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์ฯจัดให้แก่สมาชิก เพื่อสร้างความเข้าใจและทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อต้องติดต่อกับสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกที่กำลังสมัครใหม่ทุกท่าน  ใช้หลักฐานประกอบใบสมัครดังต่อไปนี้

train NewMem

    1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ 
    2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ 
    3. ใบรับรองแพทย์(รพ.เท่านั้น) 
    4. สลิปเงินเดือน ( E-Money) 
    5. สำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

 

 


**ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์**

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อบรมสมาชิกใหม่ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560  เวลา 13.00 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
เงินกู้ที่ใช้ บุคคล
หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
6.55%
เงินกู้ที่ใช้หุ้น
และหรือเงินฝากค้ำประกัน
6.30%

สหกรณ์ฯ พบสมาชิก 2560

S 89915412250

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภทบัญชี อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
บัญชีออมทรัพย์(สีแดง) 2.00%
ออมทรัพย์พิเศษ(สีเขียว) 3.00%
พิเศษรายเดือน(สีเหลือง) 4.00%

สหกรณ์ฯ พบสมาชิก 2560

promo3

promo4

เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์ฯ

ธนาคาร+สาขาเลขบัญชี
(1) ธ.กรุงไทยฯ สาขาเชียงราย 504-1-28935-2
(2) ธ.กรุงเทพฯ สาขาเชียงราย 262-005057-1
(3) ธ.กรุงศรีฯ สาขาย่อย ม.ราชภัฏเชียงราย 422-1-11000-5
(4) ธ.ทหารไทยฯ สาขาย่อยพหลโยธิน 462-2-01184-1
(5) ธ.กสิกรไทยฯ สาขาเชียงราย 154-2-46545-6
(6) ธ.ออมสิน สาขาเชียงราย 05-0561-407-243
(7) ธ.ก.ส. สาขาเชียงราย 01001-2-74521-9
(8) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบ้านดู่ 677-2-11865-6

ข่าวการศึกษา จาก ครูบ้านนอก.COM

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ส่งเมล์ถึง Webmaster...

- WBMST_CRTC@HOTMAIL.COM

- PIRUEN@CRTC.CO.TH

 

การขอหนังสือรับรองหุ้นและเงินฝาก

punphol 3B

Download เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com